Kariera GTV

Oferty pracy

KIEROWCA KAT. D- PRZEWOZY LOKALNE- CZĘSTOCHOWA, OPOLE

wysokim poziomie. Oferujemy kompleksowe przewozy nie tylko międzynarodowe, ale również lokalne na terenie Śląska i Opolszczyzny.

W związki z dynamicznym rozwojem firmy poszukujemy kierowców autobusów na trasy lokalne z:

Częstochowy, Blachowni, Konopisk, Przystajni, Truskolasów, Olesna i okolic w/w miejscowości oraz Opola i rejonów do obsługi tras gminy Łubniany.

Oferujemy:

  • umowę o pracę na pełny etat, ½ etatu, umowa zlecenie
  • zarobki od 4400 zł brutto miesięcznie
  • najnowsze rozwiązania logistyczne
  • elastyczne godziny pracy
  • możliwość zakwaterowania
  • zatrudniamy osoby z Ukrainy, pomagamy z formalnościami

Nasze oczekiwania:

  • aktualne prawo jazdy kat. D
  • doświadczenie jako kierowca autobusu
  • dyspozycyjność
  • zaangażowanie i sumienność w pracy

W przypadku podania w CV danych należących do szczególnych kategorii danych (przypominamy, że są to dane osobowe ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych oraz dotyczące przetwarzania danych genetycznych, danych biometrycznych w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej lub danych dotyczących zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej osoby) prosimy o zawarcie w CV lub w mailu do nas wysłanych następującej wzmianki:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie szczególnych kategorii danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, które zamieściłam/em w CV.”

Jeżeli chcą Państwo, abyśmy zachowali dokumenty rekrutacyjne dla potrzeb przyszłych rekrutacji, prosimy o wyrażenie poniższej zgody:

Na podstawie art. 6 ust.1 lit. a RODO, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji organizowanych przez GTV BUS Polska Sp. z o.o.”

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktowania się z wybranymi kandydatami

Zgodnie z art. 13 RODO (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1) informujemy, że:

administratorem Pani/Pana danych osobowych jest GTVBUS Polska Sp. z o.o. ul. Opolska 23a , 47-344 Walce, NIP: 9910517733, KRS: 0000721574, kontakt e-mail: iod{a}gtvbus.pl

odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie stosownych umów powierzenia, przepisów prawa, czy zgodnego z prawem udostępnienia, w tym: dostawca poczty elektronicznej, hostingodawca, dostawcy oprogramowań automatyzacji procesów rekrutacji i zatrudnienia,

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji stosownie do art. 6 ust. 1 lit. a, b RODO. Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), natomiast inne dane, nie wskazane a Kodeksie pracy, na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie. Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która to zgoda może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Jeżeli w dokumentach (CV) zawarte są dane szczególnych kategorii, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa wyraźna zgoda na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. a RODO), która to zgoda może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Jeżeli do danej rekrutacji konieczne będzie pozyskanie danych szczególnych kategorii, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, dane te będą przetwarzane w oparciu o art. 9 ust. 2 lit. b RODO,

Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 3 miesięcy od daty publikacji ogłoszenia, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych dla celów dalszych rekrutacji, do czasu wycofania zgody,

posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (jeżeli dane są przetwarzane na podstawie uzasadnionego interesu prawnego), prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,

ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

podanie określonych danych osobowych jest obowiązkowe w oparciu o przepisy prawa, niepodanie określonych danych będzie skutkować niemożliwością przeprowadzenia naboru, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

Zainteresowany Ofertą?

Wyślij cv na adres:

Prosimy o zapoznanie się z klauzulą informacyjną dostępną na stronie:
https://praca.gtvbus.pl/klauzula-informacyjna/

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktowania się z wybranymi kandydatami